Kontakt

Zákaznícka linka

info@svetnapojov.sk

 

Fakturačné údaje
Svet nápojov s.r.o.
Oravická 615
028 01 Trstená
Slovensko

IČO: 48067571
DIČ: 2120049448
IČ DPH: SK2120049448

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 63568/L

Číslo povolenia na distribúciu a predaj liehu: 607631600002, vydal Colný úrad Žilina, dňa 21.01.2016.

 

Orgány dozoru a dohľadu
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Tel.: 041/76 32 130
E-mail: za@soi.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

Tel.: 043/55 04 810
E-mail: dk.sekretariat@uvzsr.sk

Newsletter